Winkelwagen Wijzig winkelwagen

Geen producten gevonden

Verder winkelen

Privacy

Privacy voor www.craftbeershop.nl

 

Doeleinden verwerking
Drinkhut B.V. (verder: Drinkhut) verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van de (financiële) administratie, het bezorgen van producten en marketingdoeleinden. Hierbij houden wij ons aan de privacywetgeving. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met uw gegevens en wat uw rechten en plichten zijn.

Wettelijke grondslag verwerking
Drinkhut verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

- De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de verkoopovereenkomst tussen u en Drinkhut.

- De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichting die Drinkhut heeft tot het voeren van een goede (financiële) administratie.

Verstrekking persoonsgegevens
Als klant bent u verplicht tot het verstrekken van de volgende persoonsgegevens aan Drinkhut: Uw bedrijfsgegevens.

Website
Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie verwijs ik u naar het bestand “Cookies”.

Foto’s en video’s
Voor marketingdoeleinden worden er foto’s en video’s gemaakt om te delen via social media. Voor het plaatsen van foto’s en video’s zal vooraf toestemming worden gevraagd.

Rechten als klant
U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Contactgegevens
Voor vragen over dit privacy statement en de verwerkingen die Drinkhut doet, kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens. Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via e-mail of per post indienen. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Drinkhut B.V.
Joost van den Vondellaan 33a
1422 HK Uithoorn

[email protected]

Klachten
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Drinkhut, neem dan contact op met onze contactpersoon voor de gegevensbescherming, via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als klant heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 

← Keer terug naar de backoffice    Deze winkel is in aanbouw. Eventueel geplaatste orders zullen niet worden gehonoreerd of verwerkt. Verbergen